TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Tổ chức - Hành chính

DEPARTMENT OF ADMINISTRATION

tchc@tdu.edu.vn

Thông báo tuyển dụng T8/2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trường Đại học Tây Đô cần tuyển dụng nhân sự với những vị trí sau:

  1. 07 giảng viên chuyên ngành Luật, Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Luật (Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm).
  2. 02 giảng viên chuyên ngành Dược
  3. 02 nhân viên bảo vệ

Điều kiện:

- Tốt nghiệp tiến sĩ, CKII đúng với chuyên ngành hoặc ngành gần đã nêu trên. Ưu tiên ứng viên có trình độ sau tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư.

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Có khả năng nghiên cứu khoa học.

- Đối với nhân viên bảo vệ tốt nghiệp THPT. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe làm việc.
Hồ sơ gửi về: Trường Đại học Tây Đô (Phòng Tổ chức - Hành chính), số 68 Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ cũ), Khu vực Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: 0292.3740768.
Hạn chót nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/8/2021.
Lưu ý: Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn lại hồ sơ không đạt yêu cầu.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông